با تشکر

عزیز؛

درخواست نمایندگی شما به شرح زیر دریافت شد. مدیر بازاریابی بعد از بررسی اولیه، با شماره ( یا ) تماس خواهند گرفت.

نام فروشگاه:

زمینه فعالیت:

مدت فعالیت:

استان:

آدرس:

تلفن:

توجه: لطفا در صورتی که هر کدام از موارد بالا نیاز به اصلاح داشت، از ارسال مجدد فرم خودداری کنید، بعدا امکان تغییر وجود دارد. ولی اگر شماره یا اشتباه است فرم درخواست را مجددا ارسال کنید.

با تشکر - مدیریت وب‌سایت PMT