اخبار شرکت

توسط PMT

نمایشگاه لوازم خانگی مشهد ۱۳۹۸

بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی بین المللی لوازم خانگی مشهد تاریخ برگزاری 23 لغایت 27 دیماه 1398

بیشتر بخوانید ...

توسط PMT

نمایشگاه لوازم خانگی تهران ۱۳۹۷

شرکت PMT در هجدهمین دوره نمایشگاه لوازم خانگی تهران ۱۳۹۷ حضور یافت.

بیشتر بخوانید ...