تماس با ما

دفتر مرکزی

آدرس تبریز - خیابان مطهری، نرسیده به آتش‌نشانی، کوچه اخلاقی، پلاک ۲۵، ساختمان پویان
صندوق پستی ۵۱۳۸۵-۴۸۶۷
تلفن ۰۴۱ - ۳۵۲۴ ۷۲۳۶
  ۰۴۱ - ۳۵۲۴ ۳۵۹۵
فکس ۰۴۱ - ۳۵۲۶ ۵۴۲۹
ایمیل info-hide-@pmtcookware.com

کارخانه

آدرس  
تلفن ۰۴۱ - ۳۴۳۲ ۹۱۹۲
فکس ۰۴۱ - ۳۴۳۲ ۹۱۹۳

 

فرم تماس با ما

لطفا جمع 1 و 3 را محاسبه نمایید.